MeSheWe är en svensk civilsamhällesorganisation

Vi arbetar med att möjliggöra för flickor och unga kvinnor, över etniska och religiösa hinder, att vara aktiva förändringsaktörer i sina samhällen.
Genom lokala samarbeten och kreativa metoder stärks flickor med självkänsla och kunskaper för att förändra sina liv.

MeSheWe är en svensk civilsamhällesorganisation

Vi arbetar med att möjliggöra för flickor och unga kvinnor, över etniska och religiösa hinder, att vara aktiva förändringsaktörer i sina samhällen. Genom lokala samarbeten och kreativa metoder stärks flickor och unga kvinnor med självkänsla och kunskaper för att förändra sina liv.

Foto © Athit Perawongmetha/Reuters
Det är fortfarande med stor oro vi följer händelserna i Myanmar. Den 1 februari 2021 tog militären makten genom en kupp, proklamerade undantagstillstånd och frihetsberövade Aung San Suu Kyi och flertalet ur regeringspartiet. Landet styrs nu av överbefälhavare Min Aung Hlaing. Samme man som FN-utredare pekar ut som ansvarig för allvarliga krigsförbrytelser, samt brott mot mänskligheten gentemot rohingyas. Sedan dag ett har det civila motståndet varit starkt. Protesterna har involverat miljontals människor över hela landet med massprotester på gatorna och strejkande yrkesgrupper. Klimatet hårdnade sedan betydligt från militärens sida och totalt har nu 1365 civila demokratiföre-språkare dödats av polis och militär, och många hundra har skadats. Över 11 000 har gripits sedan statskuppen. 8200 politiska fångar är fortfarande frihetsberövade och många har utsatts för tortyr. Juntan har av och till stängts ner internet och telenätet, vilket ytterligare isolerar folket från omvärlden mitt i den pandemi som nu rasar. MeSheWe ingår i ett nätverk med andra organisationer för att tillsammans bedriva  påverkansarbete både nationellt och internationellt. Arbetet går främst ut på att EU och Sveriges regering ska

utöka sanktionerna mot den burmesiska militären.

Coronapandemin slår hårt mot de redan mest utsatta i världen och har lett till många bakslag för flickors och kvinnors rättigheter världen över. Våldet mot kvinnor har ökat och flickors möjlighet att gå i skolan hotas. Vårt arbete att stärka flickor och unga kvinnor till att bli aktiva och kreativa förändringsaktörer är viktigare än någonsin. Det är i tonåren som en kvinnas hela framtid avgörs. Det är då risken är som störst att flickan plockas ur skolan, blir gravid, gifts bort, blir omskuren, utsätts för trafficking eller tvingas börja jobba. Risker som ökar än mer under en pandemi när fattigdomen ökar, många föräldrar blir arbetslösa och skolor stängs. Militärkuppen i Myanmar har ytterligare utgjort en stor fara, då sjukvården legat nere.  Militärens nedstängning av internet sätter ytterligare liv på spel.

Hjälp oss agera. Stöd vår verksamhet

Aktuella projekt

Amplifying Girls’ Voices - Girl Determined, Myanmar

Under 2019 inledde vi ett nära samarbete med organisationen Girl Determined, som uteslutande arbetar med flickor i tonåren. Genom projektanslag från Forum Civ/Sida genomförde vi våren 2020 ett mindre projekt för att sedan under 2021-2022 beviljas ännu ett projekt av ForumCiv. På grund av militärkuppen i februari tvingades Amplifying Girls’ Voices-projektet skjutas fram men är nu sedan i september 2021 pågående – viktigare än någonsin tidigare. 
Girl Determined har verksamhet i stora delar av Myanmar och bygger unga flickors självkänsla genom ledarskapsträning, sport och nu också media. Kärnan för Girl Determined Program är ett 2-årigt studiecirkel-program, “Colorful Girls’ Circles”, där flickor ges plats samtidigt som de lär sig ämnen som inte finns med i den vanliga, mycket strikta, skolplanen.
Läs mer om Girl Determined här.

Vijana Tuseme - Girls Leading Change Project - Pendo Amani, Kenya

Våren 2021 fick vi tillsammans med Pendo Amani ett projektanslag från Svenska Institutet (Creative Force). Med media, dans och musik som verktyg kommer projektet Vijana Tuseme! Girls Leading Change att adressera könsbaserat våld och traditionella könsnormer, samt öka kunskaperna om sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa (SRHR). I detta projekt introducerar vi även pojkar eftersom vi vet att varaktig förändring bara kan komma med förändrade attityder. I strävan att minska genusbaserat våld, minska tonårsgraviditeter och öka jämställdheten måste pojkarna och männen därför engageras i arbetet. Då projektet gått långt bättre än våra höga förväntningar, ansöker vi i januari 2022, om att få fortsätta detta projekt med ett större 2-årigt program. Vi har långtgående planer och håller tummarna.

Vi har tidigare arbetat tillsammans med Pendo Amani Youth Organization med deras Zinduka Girls Empowerment program. Programmets fokuserar på flickor och unga kvinnor och har som huvudsyfte är att minska det könsbaserade våldet och att råda bot på de höga antalen tonårsgraviditeter, som alltid resulterar i att flickan tvingas sluta skolan. Tillsammans med MeSheWe har en serie Zinduka-heldagar genomförts där mer än 70 flickor mellan 12-24 år deltagit. MeSheWe har fått stöd av Västerstaden Foundation för detta projekt.

Läs mer om Pendo Amani Youth Organization här.

Youth SRHR Educator training - Strong Flowers, Myanmar

MeSheWe samarbetar med Strong Flowers i projektet ”Youth SRHR Educator Training in Southern Shan State”, där unga kvinnor (och några unga män) utbildas för att i sin tur sprida information till flickor och pojkar om sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR). Strong Flowers driver en interreligiös verksamhet för flickor och unga kvinnor med fokus på undervisning om sexuell/reproduktiv hälsa (SRH), våld mot kvinnor, jämställdhet och självförsvar. MeSheWe får stöd av Västerstaden Foundation som använts bland annat till detta projekt.
Läs mer om Strong Flowers här

Rohingya Girls’ Education & Empowerment Project Rakhine - YAER, Myanmar

Young Action for Education Rakhine (YAER) är en lokal gräsrotsorganisation i  nordvästra Myanmar. YAER drivs av rohingyas för rohingyas med fokus på att  möjliggöra för flickor att få skolundervisning. Det är oerhört svårt att få tillstånd att arbeta för rohingya minoriteten i norra Rakhine, men MeSheWe har tillsammans med YAER utformat ett unikt utbildningsprojekt för att stärka dessa flickor. Genom projektet ges rohingya-flickor den skolundervisning som de fråntagits på grund av diskriminering och förföljelse. Samtidigt stärks de både enskilt och som grupp och tar del av ämnen som mänskliga rättigheter och sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR). De får också möjlighet att prata om frågor som berör dem. På grund av svåra levnadsvillkor och människorättsligt förtryck, har YAER inte någon länkbar sida. MeSheWe får stöd av Västerstaden Foundation som använts till bland annat detta projekt. 

Human Rigths Narratives Through Cameras of Young Women

Thuma Collective är en grupp unga kvinnliga fotografer och visuella kommunikatörer i Yangon, Myanmar, som tillsammans genomför olika projekt och utställningar genom vilka de uppmärksammar kvinnors syn på politiska skeenden. Tillsammans diskuterar vi nu vidare om hur vi på ett resultatinriktat sätt kan samarbeta kring medieträning och medvetandegörande för tonårsflickor.

Läs mer om Thuma Collective här.

Med stöd från Forum Civ genomför vi 2021-2022 projekt med en av våra partnerorganisationer i Myanmar.

Stort tack till Västerstaden Foundation som generöst stöttar vår verksamhet. Genom deras stöd har vi projekt i Myanmar och Kenya.

MeSheWe är medlem i Concord Sverige. I arbetet för jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati nätverkar vi med många nationella och internationella organisationer. 

Med stöd från Forum Civ´s genomför vi 2021-2022 projekt med vår partnerorganisation Girl Determined i Myanmar.

Stort tack till Västerstaden Foundation som så generöst stöttar vår verksamhet. Med deras stöd har vi projekt för flickor både i Myanmar och Kenya.

Vi nätverkar med andra organisationer i Sverige och internationellt, gällande både mänskliga rättigheter och jämställdhets-, bistånds- och demokratiarbete. MeSheWe är medlem i Concord Sverige