MeSheWe är en svensk civilsamhällesorganisation

Vi arbetar med att möjliggöra för flickor och unga kvinnor, över etniska och religiösa hinder, att vara aktiva förändringsaktörer i sina samhällen.
Genom lokala samarbeten och kreativa metoder stärks flickor med självkänsla och kunskaper för att förändra sina liv.

MeSheWe är en svensk civilsamhällesorganisation

Vi arbetar med att möjliggöra för flickor och unga kvinnor, över etniska och religiösa hinder, att vara aktiva förändringsaktörer i sina samhällen. Genom lokala samarbeten och kreativa metoder stärks flickor och unga kvinnor med självkänsla och kunskaper för att förändra sina liv.

Foto © Athit Perawongmetha/Reuters
Det är med stor oro vi nu följer händelserna i Myanmar. Den 1 februari tog militären makten genom en kupp, proklamerade undantagstillstånd och frihetsberövade Aung San Suu Kyi och flertalet ur regeringspartiet. Landet styrs nu av överbefälhavare Min Aung Hlaing, samme man som FN-utredare pekar ut som ansvarig för brott mot mänskligheten gentemot rohingyas och allvarliga krigsbrott. Sedan kuppens första dag har det civila motståndet varit starkt och  hundratusentals människor har protesterar över hela landet. Åtskilliga yrkesgrupper har också strejkat. Klimatet har nu hårdnat och bara i söndags (28/2) sköts minst 18 fredliga demonstranter ihjäl, många har skadats och mer än 1000 demokratiförespråkare har hitintills gripits. Militärjuntan har av och till stängts ner internet och telenätet, vilket isolerar folket från omvärlden och utgör ett ytterligare hot mot den pandemi som rasar. 

Coronapandemin slår hårt mot de redan mest utsatta i världen och har lett till många bakslag för flickors och kvinnors rättigheter världen över. Våldet mot kvinnor har ökat och flickors möjlighet att gå i skolan hotas. Vårt arbete att stärka flickor och unga kvinnor till att bli aktiva och kreativa förändringsaktörer är viktigare än någonsin. Det är i tonåren som en kvinnas hela framtid avgörs. Det är då risken är som störst att flickan plockas ur skolan, blir gravid, gifts bort, blir omskuren, utsätts för trafficking eller tvingas börja jobba. Risker som ökar än mer under en pandemi när fattigdomen ökar, många föräldrar blir arbetslösa och skolor stängs. Militärkuppen utgör ytterligare en fara, då sjukvård har legat nere och militärens nedstängning av internet mitt under pandemin sätter liv på spel.

Hjälp oss agera. Stöd vår verksamhet

Aktuella projekt

Amplifying Girls’ Voices - Girl Determined, Myanmar

Under 2019 inledde vi ett nära samarbete med organisationen Girl Determined, som uteslutande arbetar med flickor i tonåren. Tillsammans genomförde vi ett mindre Forum Civ-projekt 2020 och under 2021-2022 har vi beviljats ännu ett projekt av ForumCiv. Girl Determined har verksamhet i stora delar av Myanmar och bygger unga flickors självkänsla genom ledarskapsträning, sport och nu också media. Kärnan för Girl Determined Program är ett 2-årigt studiecirkel-program, “Colorful Girls’ circles”, där flickor ges plats samtidigt som de lär sig om ämnen som inte finns med i den vanliga, och mycket strikta, skolplanen.
Läs mer om Girl Determined här.

Zinduka Girls Empowerment Program - Pendo Amani, Kenya

Zinduka Girls Empowerment är ett program för flickor och unga kvinnor, inom Pendo Amani Youth Organization i Kenya. Programmets huvudsyfte är att minska det könsbaserade våldet och att råda bot på de höga antalen tonårsgraviditeter, som nästan alltid resulterar i att flickan tvingas sluta skolan. Tillsammans med MeSheWe har en serie Zinduka-heldagar genomförts där mer än 70 flickor mellan 12-24 år deltagit. MeSheWe får stöd av Västerstaden Foundation som bland annat använts till detta projekt.

Tillsammans med Pendo Amani har vi också sökt ett ettårigt projektanslag från Svenska Institutet (Creative Force) där flickor med media och dans som verktyg kommer att arbeta mot könsbaserat våld och ökade kunskaper om sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa (SRHR), samt för att förändra traditionella könsnormer. En mindre grupp pojkar/unga män ska ingå i projektet, något vi vet behövs för att få varaktig förändring. 

Läs mer om Pendo Amani Youth Organization här.

Youth SRHR Educator training - Strong Flowers, Myanmar

MeSheWe samarbetar med Strong Flowers i projektet ”Youth SRHR Educator Training in Southern Shan State”, där unga kvinnor (och några unga män) utbildas för att i sin tur sprida information till flickor och pojkar om sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR). Strong Flowers driver en interreligiös verksamhet för flickor och unga kvinnor med fokus på undervisning om sexuell/reproduktiv hälsa (SRH), våld mot kvinnor, jämställdhet och självförsvar. MeSheWe får stöd av Västerstaden Foundation som använts bland annat till detta projekt.
Läs mer om Strong Flowers här

Rohingya Girls’ Education & Empowerment Project Rakhine - YAER, Myanmar

Young Action for Education Rakhine (YAER) är en lokal gräsrotsorganisation i  nordvästra Myanmar. YAER drivs av rohingyas för rohingyas med fokus på att  möjliggöra för flickor att få skolundervisning. Det är oerhört svårt att få tillstånd att arbeta för rohingya minoriteten i norra Rakhine, men MeSheWe har tillsammans med YAER utformat ett unikt utbildningsprojekt för att stärka dessa flickor. Genom projektet ges rohingya-flickor den skolundervisning som de fråntagits på grund av diskriminering och förföljelse, samtidigt som de också både enskilt och som grupp stärks, tar del av ämnen som mänskliga rättigheter, sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) och får möjlighet att prata om frågor som berör dem. På grund av svåra levnadsvillkor och människorättsligt förtryck, har YAER inte någon länkbar sida. MeSheWe får stöd av Västerstaden Foundation som använts till bland annat detta projekt. 

Human Rigths Narratives Through Cameras of Young Women

Thuma Collective är en grupp unga kvinnliga fotografer och visuella kommunikatörer i Yangon, Myanmar, som tillsammans genomför olika projekt och utställningar genom vilka de uppmärksammar kvinnors syn på politiska skeenden. Tillsammans diskuterar vi nu vidare om hur vi på ett resultatinriktat sätt kan samarbeta kring medieträning och medvetandegörande för tonårsflickor.

Läs mer om Thuma Collective här.

Med stöd från Forum Civ genomför vi 2021-2022 projekt med en av våra partnerorganisationer i Myanmar.

Stort tack till Västerstaden Foundation som generöst stöttar vår verksamhet. Genom deras stöd har vi projekt i Myanmar och Kenya.

MeSheWe är medlem i Concord Sverige. I arbetet för jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati nätverkar vi med många nationella och internationella organisationer. 

Med stöd från Forum Civ´s genomför vi 2021-2022 projekt med vår partnerorganisation Girl Determined i Myanmar.

Stort tack till Västerstaden Foundation som så generöst stöttar vår verksamhet. Med deras stöd har vi projekt för flickor både i Myanmar och Kenya.

Vi nätverkar med andra organisationer i Sverige och internationellt, gällande både mänskliga rättigheter och jämställdhets-, bistånds- och demokratiarbete. MeSheWe är medlem i Concord Sverige