Coronapandemin slår hårt mot de redan mest utsatta i världen och har lett till många bakslag för flickors och kvinnors rättigheter världen över. Våldet mot kvinnor har ökat och flickors möjlighet att gå i skolan hotas. Vårt arbete att stärka flickor och unga kvinnor till att bli aktiva och kreativa förändringsaktörer är viktigare än någonsin. Det är i tonåren som en kvinnas hela framtid avgörs. Det är då risken är som störst att flickan plockas ur skolan, blir gravid, gifts bort, blir omskuren, utsätts för trafficking eller tvingas börja jobba. Risker som ökar än mer under en pandemi när många föräldrar blir arbetslösa och skolor stängs.

Coronapandemin har inneburit nya förhållningsregler och nya sätt att arbeta på. På MeSheWe har vi tillsammans med våra lokala samarbetsorganisationer säkerställt att vårt viktiga arbete kan fortgå och att alla våra nuvarande och kommande projekt kan genomföras under säkra former.