Om oss

Välkommen till MeSheWe

MeSheWe är en relativt ny biståndsorganisation startad med ett tydligt syfte; att fylla glappet mellan barn- och kvinnoorganisationer. Ett glapp där tonåriga flickor lätt kommer i kläm.

Vi arbetar med flickor i tonåren eftersom vi vet att det är just under dessa år hela hennes framtid avgörs. Det är då risken är som störst att hon tas ur skolan, gifts bort, blir gravid, faller offer för trafficking eller tvingas börja jobba.

Som en liten, flexibel organisation fångar MeSheWe upp flickor och unga kvinnor på gräsrotsnivå. Där ger vi dem både kunskap om deras rättigheter och verktyg för att tillgodogöra sig dessa rättigheter. Vi stöttar dem i att bli synliga i sina egna och andras liv och stärker dem i att bli framtida ledare.

Med ökad självkänsla, utbildning och träning i ledar- och entreprenörskap får flickor kunskap och kreativa verktyg att förändra sina liv. Kreativa, utbildade kvinnor deltar i civilsamhället och uppfostrar utbildade barn, vilket leder till minskad fattigdom och ökad jämställdhet.

Forskningen är enig; starka och medvetna unga kvinnor gör val i sina liv som leder till positiva svallvågor över hela samhället. Såsom ökad jämställdhet, färre barn, lägre barnadödlighet, bättre läskunnighet och minskad fattigdom i flera generationer.

Vi använder beprövade metoder på ett nytt innovativt sätt som tar unga kvinnor dit de vill vara i framtiden. Genom sociala medier har flickor runt om i världen fått ny insikt om vad ett liv kan vara. Därför drömmer nu många om ett bättre liv än vad deras mammor och mormödrar haft. De drömmer om utbildning och om att bli självständiga individer. De vill bli journalister, läkare, politiker, lära sig fotografera, göra film etc. Många flickor vill också kunna påverka och förbättra levnadsvillkoren för människor i sitt hemland. De vill kunna använda media i alla former för att göra sina röster hörda.

Vi lägger stor vikt vid att bygga broar mellan etniska och religiösa grupper och arbetar med ett inter-religiöst (interfaith) perspektiv för att främja fred och säkerhet. Vi vet vilken betydelse det har för länders samhällsutveckling att skapa möjligheter och utrymme för flickor.

Flickor behöver få chansen att gå från osynliga till synliga, både i sina egna och andras ögon. De behöver få ”en plats att ta plats på”!

Det är genom att fånga upp flickor och unga kvinnor i tid, som MeSheWe vill hjälpa till att förändra världen.

Välkommen att vara med oss för att ge flickor den chans de förtjänar och ”en plats att ta plats på”.

Vår verksamhet

MeSheWe drivs som en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.

  • MeSheWe arbetar främst internationellt, hittills mest i Myanmar (Burma) och Kenya. Men har nu också långtgående planer om projekt i ytterligare länder och diskussioner om verksamhet i Sverige.
  • Skydd av barn (Childprotection), information om könsbaserat våld (GBV – gender based violence) och information kring sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) finns integrerat i allt vi gör.
  • MeSheWe låter varje individ avgöra vilket kön hen identifierar sig med (om något alls) och planerar att även arbeta med HBTQI-ungdomar på sikt. Vi arbetar också med pojkar och män om målet är ökad jämställdhet för flickor och unga kvinnor.
  • MeSheWe står på två ben. Dels katalytiska insatser, det vill säga insatser som sätter igång processer som gagnar tonåriga flickor, och dels opinions och påverkansarbete, både i Sverige och i våra verksamhetsländer. I vissa fall sammanfaller dessa då tonårsflickor  själva driver frågor mot makthavare och bildar opinion kring frågor som berör dem.
  • MeSheWe har en samlad erfarenhet av tonåriga flickor och unga kvinnor som borgar för genomtänka projekt med varaktig förändring och långsiktiga resultat.
  • Och –  detta tror vi är viktigast av allt – vi har vårt stora engagemang och vår vilja att nå flickorna. 

MeSheWe initierades av författaren och biståndsanalytikern Helena Thorfinn efter att hon i många år arbetat med bistånd i bland annat Bangladesh och Myanmar. Under dessa år hade det blivit tydligt för henne vad som egentligen gör skillnad i unga kvinnors liv. Redan på planeringsstadiet anslöt sig Anna Widoff, med mänskliga rättigheter, gender och kommunikation som specialitet. Hösten 2016 hade MeSheWe fått en styrelse bestående av bistånds-sakkunniga, genderexperter, lärare och journalister och MeSheWe som organisation var född (se styrelsen).