Var vi arbetar

Vi väljer noga våra lokala samarbetsorganisationer

MeSheWe samarbetar med små, men väl fungerande lokala gräsrotsorganisationer. Vi väljer lämpliga projekt som vi verkligen vill satsa på och som vi tror kan ge resultat på lång sikt. Detta innebär mycket research och resor, och ett ständigt letande efter de bästa potentiella lokala partners vi kan hitta. Vi vill finnas där vi bäst behövs och därför är Myanmar (Burma), och Kenya två av de länder som vi arbetar i. Det var i Myanmar vi startade våra planer för MeSheWe och våra första verksamhetsinsatser och samarbetsprojekt.

Varför Myanmar?

Det var i Myanmar vi startade våra planer för MeSheWe. Flera av oss har arbetat och bott där och det har varit naturligt för oss att satsa på samarbete och projekt just i Myanmar. Trots en dramatiskt utveckling och påtagliga reformer de senaste åren, har landet fortfarande enorma behov av utvecklingsarbete mot jämställdhet för flickor och kvinnor. Liksom för jämlikhet, mänskliga rättigheter, fattigdom och fred. 

Myanmar är ett komplext och konfliktfyllt land, med ett skriande behov av att stärka flickor och av freds- och våldsfrämjande åtgärder. Hierarkiska och patriarkala strukturer och etniska/religiösa motsättningar är mer grundmurade än på de flesta andra håll i världen. Etniska och religiösa motsättningar är påfallande och de etniska inbördeskrigen rasar fortfarande i de norra delarna. Många barn och unga växer upp i internflyktingläger (IDP-camps), vilket innebär att vi även har projektverksamhet för flickor i dessa läger. 

Samtidigt pågår freds- och demokratibygget och de reformer som trots allt skett har på olika sätt förändrat människors liv. Särskilt gäller det de unga, då internet har öppnat upp för nya möjligheter, ny information och ett helt nytt globalt medvetande. MeSheWe tror på arbete över etnicitet och religionsbarriärer . Därför har också de organisationer vi arbetar med ’interfaith’ som kärnvärde. Med våra lokala partner-organisationer arbetar vi med att låta flickor med olika religioner, exempelvis buddhistiska, muslimska, kristna och hinduiska flickor, jobba tillsammans med ämnen som gemensamt angår dem.

Människorättsbrott mot minoriteten rohingyas i Myanmar

Sedan augusti 2017 har mer än 700 000 människor ur folkgruppen rohingyas i staten Rahkine i västra Myanmar tvingats fly till grannlandet Bangladesh. En större del av dessa är barn och kvinnor. Hälften av världens cirka 70 miljoner människor på flykt är enligt UNHCR barn under 18 år. Näst Syrien, Afghanistan och Sydsudan är Myanmar hårdast drabbat.

Under den ”rensningsoperation” som den Burmesisk militären startade den 25 augusti 2017 brändes byar, kvinnor våldtogs och så många som 24 000 rohinhyas tros ha dödats. Myanmars regering, med Aung San Suu Kyi i spetsen,  har kritiserats hårt av omvärlden. FN har kallat dessa människobrott mot Rohingya för folkmord och “ett skolexempel på etnisk rensning”. Mer än en miljon rohingyas bor nu i världens största och mest tätbefolkade flyktingläger, Cox’s Bazar, i södra Bangladesh. De som bor kvar i Rakhine utstår svår diskriminering, fattigdom och matbrist. 

MeSheWe arbetar med ett projekt i norra Rahkine för rohingyaflickor, som syftar till skolgång, självkänsla och återupprättat egenvärde. Samarbetspartner i detta projekt är en lokal rohingya organisation.

Vår verksamhet i Kenya

I Kenya arbetar vi primärt med att förändra traditionella könsnormer för att stävja genusbaserat våld (GVB), och för att öka kunskaper om sexuella och reproduktiva rättigheter och hälsa (SRHR). Ett stort och ökande problem är tonårs-graviditeter. Något som så gott som alltid leder till att flickan tvingas sluta skolan. MeSheWe har sedan 2019 en partnerorganisation, Pendo Amani, i Kenya och projektverksamhet i Juja utanför Nairobi. Läs mer om Zinduka Girls på Pendo Amani Youth Organization här

Verksamhet i övriga världen

MeSheWe planerar ständigt för nya projekt där vi kan göra skillnad. Bland annat har vi långgående planering om verksamhet i andra Östafrikanska länder samt i Bangladesh och Indien. Vi utesluter inga projektländer, utan kommer att finnas där vi bäst behövs. Även Sverige finns med i planerna, och  MeSheWe kommer alltid att hålla ett vakande öga över situationen för flickor hemma i Sverige.