Vår målgrupp – Tonåriga flickor

I de tidiga tonåren avgörs oftast en flickas framtid

Vi vet vilken betydelse det har för ett lands samhällsförändring, att skapa möjligheter och utrymme för flickor. Flickor är en grupp som både i skolan, i hemmet och i civilsamhället ofta trängs undan och blir osynliga. Det gagnar fler än bara den enskilda flickan att se till att hon är frisk, välutbildad och inte får barn för tidigt. MeSheWe’s primära målgrupp är tonåriga flickor (12-18 år), för att det är under de åren som en flickas hela framtid avgörs. Det är då risken är som störst att hon plockas ur skolan, gifts bort, blir gravid, utsätts för trafficking eller tvingas börja arbeta.

MeSheWe´s roll är att hitta och stötta flickgrupper i just denna åldern. En grupp som ofta missas då de lätt faller mellan kategorierna barn och kvinnor. Genom att arbeta för att flickor ska ta plats och för att ge dem säkra utrymmen för att lära sig, arbetar vi med FN:s globala utvecklingsmål, SDG (Agenda 2030). Vi har ett särskilt fokus på målen som rör jämställdhet mellan könen och kvinnors och flickors egenmakt (mål 5), ett hälsosamt liv för alla (mål 3) samt inkluderande samhällen (mål 16)

Flickor har ingen egen tid eller plats och har lägst status

I Myanmar (Burma) och Kenya, liksom i många andra länder, har flickor och kvinnor oftast låg status. Kulturella och sociala koder gör att de förväntas ta liten plats, vara tysta och inte kräva sina rättigheter. Kvinnor är sällan representerade inom politik eller andra beslutande organ i samhället, utan är sysselsatta inom hemmet eller inom lågavlönade yrken. Eftersom pojkar och män värderas högre, finns det också en stor nonchalans mot flickors och kvinnors hälsa. Även selektiv abort förekommer.

För att kunna bryta patriarkala strukturer är det vår övertygelse att vi också måste arbeta med pojkar och män i deras roll som möjliggörare för jämställdhet. Vår ingång i jämställdhetsarbetet är dock flickor och unga kvinnor.

Det finns hopp om förändring

Om du förändrar en flickas möjligheter så förbättrar du även hennes blivande barns framtidsutsikter. Sådana förändringar går oftast i arv och ger ringar på vattnet. Utbildade flickor kan skapa förändringar i samhällsmönstret och bli förebilder som drar med sig och banar väg för andra flickor. Ledarskapsträning och utbildning minskar fattigdom, ökar jämställdhet och föder entreprenörskap och kreativitet. Kreativa, utbildade kvinnor deltar i civilsamhället och uppfostrar utbildade barn. På relativt kort tid kan stora förändringar ske.

”There is no tool for development more effective than empowerment of women”

- Kofi Annan

MeSheWe kan så klart inte ensamma rädda flickor från osynliggörande, barnäktenskap eller trafficking. Men vi kan se till att det kommer stöd till de som kan. Vi samarbetar med lokala organisationer där arbetet sker på gräsrotsnivå för att ändra attityder och värderingar, och därmed uppnå långsiktiga resultat. Vi vet med säkerhet att det är långsiktigt arbete som ger varaktig förändring.