Styrelse

Ordförande

Anna Widoff

Har lång erfarenhet av påverkans- och opinionsbildning inom organisationer i civilsamhället, och av genusfrågor, bl.a från Myanmar. Hon har en Master i Mänskliga Rättigheter från Uppsala universitet och har undervisat i bildjournalistik och kommunikation. Anna är medgrundare till MeSheWe.

Vice ordförande

Johanna Wolff

Har en kandidatexamen i Global Utveckling från SU, med socialantropologi som breddningsämne. Även miljöstudier: miljöetik, ekologisk ekonomi och miljökommunikation. Johanna arbetar nu med givarservice och insamling på We Effect/Vi-skogen. Hon har mycket tidigare erfarenhet av både styrelsearbete och ideellt engagemang, i bl.a. FUF som skribent och podd-makare.

Kassör

Jonatan Sundblad

Har en examen från Handelshögskolan. Arbetar som förbundskassör på SSU, tidigare Controller på Praktisk Solidaritet. Han har ett stort intresse av civilsamhälles- och utvecklingsfrågor och av Afrika och är ideellt aktiv i Tostan Sverige. Jonatan är även kassör i andra föreningar och har stor vana vid styrelsearbete och ansökningsförfaranden.

Sekreterare

Helen Lind

Har en Master i mänskliga rättigheter från Enskilda Högskolan för Mänskliga Rättigheter EHS, och även genusvetenskap från Stockholms Universitet. Hennes huvudfokus sedan länge är kvinnors rättigheter och den internationella rättens reglering om våld mot kvinnor. Har även flerårig erfarenhet från ideellt arbete från bl.a. Kvinna till Kvinna.

Ledamot

Johanna Kvist

Brinner för rätten till organisering och jämställdhetsfrågor på alla nivåer och har stor erfarenhet från att jobba med kommunikation, påverkansarbete och organisationsutveckling inom civilsamhället, både i Sverige och utomlands. Johanna har bl.a. arbetat med organisationer som Socialdemokraterna, Svenska Burmakommittén och Svenska Freds och skiljedomsföreningen samt suttit i många styrelser.

Ledamot

Helena Thorfinn

Grundare till MeSheWe och författare till böckerna “Innan Floden Tar Oss” och “Den som går på Tigerstigar” som behandlar två stora teman inom biståndet – Fattigdomsbeskämpning och Mänskliga Rättigheter. Helena har arbetat över tio år på Sida, men också på Rädda Barnen, för Unicef och suttit i en rad styrelser i civilsamhället. Hon har jobbat med genderfrågan i Bangladesh, Myanmar och Tanzania.

Ledamot

Anna-Aseé Almroth

Har en Master i Mänskliga rättigheter från Uppsala Universitet. Har arbetat med genus och mänskliga rättigheter i projekt i Tanzania och Sydafrika. Hon har ett specialfokus på sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) och är aktiv och föreläser bl.a. för RFSU (Stockholms Vulvagrupp), Föreningen Storasyster m.fl. Anna-Aseé jobbar som SO-lärare och föreläser även ibland på gymnasiet i genushistoria.

Ledamot

Agneta Nordin

Agneta är journalist, radioproducent och utbildare i radiojournalistik. Hon skriver för dagspress, fackpress, gör radioreportage samt är redaktör/producent/programledare för Sveriges Radio och har moderatoruppdrag. Är delägare i radioproduktionsbolaget Lokatt Media. Agneta är internationell kursledare på Fojo: ”Making creative radio”, och har arbetat i  Sydafrika, Zimbabwe, Rwanda och i Zambia bl.a. med Pop-up radio om sexuellt överförbara sjukdomar.

Ledamot

Magda Vogt

Magda är utbildad gymnasielärare och arbetar som frilansande skribent, fotograf och kommunikatör. Hon har en Master i pedagogiskt arbete (education).  Sedan hösten 2017 är hon bosatt i Yangon.

Föreningsrevisor

Teddy Nakakeeto

Teddy är nu controller på Praktisk Solidaritet, tidigare bokföringsbyrå och Stockholms Internationella Handelsskola. Hon har lång erfarenhet av uppdrag som föreningsrevisor.

Föreningsrevisor, suppleant

Mikael Arman

Mikael är projektledare på den värdedrivna PR-byrån Reform Act, tidigare projektledare på Green Peace. Ekonomiexamen Lunds Universitet.